خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
دوره های آموزشی قابل ارائه جهت آموزش کارکنان عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دوشنبه، 22 خرداد 1396، 8:57 صبح
کارگاه آشنایی با قابلیت های پاورپوینت عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سه‌شنبه، 2 خرداد 1396، 1:58 عصر
درس علامت شناسی روانپزشکی عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 1:20 عصر
ارائه درس نظریه ها و الگوهای پرستاری عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
یکشنبه، 22 اسفند 1395، 11:20 صبح
ارائه درس رژیم درمانی 2 عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سه‌شنبه، 3 اسفند 1395، 1:45 عصر
دروس قابل ارائه جهت نیمسال دوم تحصیلی 96-95 عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دوشنبه، 11 بهمن 1395، 11:01 صبح
درس آنمی در کودکان عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سه‌شنبه، 16 آذر 1395، 10:56 صبح
درس کارآموزی داروخانه در عرصه شهری 2 عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
یکشنبه، 7 آذر 1395، 7:53 صبح
درس دندانپزشکی تشخیص یک عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
یکشنبه، 7 آذر 1395، 7:48 صبح
کارگاه کوریکولوم نویسی عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز 0 مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
چهارشنبه، 26 آبان 1395، 7:54 صبح